JACEK ŚLEDZIŃSKI

Ekspert ds. zarządzania strategicznego

Inżynier zarządzania, strateg, trener, nauczyciel i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem, a także udziałowiec, członek zarządów oraz rad nadzorczych kilku spółek kapitałowych.
Jest specjalistą w zakresie projektowania i wdrażania strategii z użyciem narzędzi m.in.: Lean management, Kaizen, Teorii Ograniczeń (TOC) oraz Design Thinking.
Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej,
Języki obce – angielski i niemiecki.